Flowers

Swami Select Fire OG & Glide Jaro
THC 22%
1 gram
1/8 ounce
45
1/4 ounce
0
1/2 ounce
1 ounce
True SFV Hoptown OG
THC 22%
1 gram
12
1/8 ounce
35
1/4 ounce
65
1/2 ounce
1 ounce
Topenga
THC 26%
1 gram
12
1/8 ounce
35
1/4 ounce
65
1/2 ounce
1 ounce
Gorilla Glue #4
Indoor. THC: 14% Terpenes: Caryophyllene Limonene and Pinene.
1 gram
12
1/8 ounce
35
1/4 ounce
65
1/2 ounce
166
1 ounce
Sherbert
THC 14%
1 gram
12
1/8 ounce
35
1/4 ounce
65
1/2 ounce
1 ounce
Pineapple
THC 27%
1 gram
14
1/8 ounce
40
1/4 ounce
75
1/2 ounce
1 ounce
Chem
THC 23%
1 gram
14
1/8 ounce
40
1/4 ounce
75
1/2 ounce
1 ounce
Strawberry Banana
1 gram
14
1/8 ounce
40
1/4 ounce
75
1/2 ounce
1 ounce
Chocolate Hashberry
1 gram
14
1/8 ounce
40
1/4 ounce
75
1/2 ounce
1 ounce
Grandaddy Purple
THC 17%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Pure Vida Kush
THC 25%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Mendo Cookies
THC 28%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Red Dragon
THC 20%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Thin Mint
THC 25%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Blueberry Cookies
THC 25%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Black Beauty (High THCV)
12% THC and 7% THCV. Terpenes: Myrcene, Pinene and Ocimene. Rare Cannabinoid THCV.
1 gram
17
1/8 ounce
40
1/4 ounce
76
1/2 ounce
1 ounce
Swami Select Fire OG & Glide Jaro
THC 22%
1 gram
1/8 ounce
45
1/4 ounce
0
1/2 ounce
1 ounce
Topenga
THC 26%
1 gram
12
1/8 ounce
35
1/4 ounce
65
1/2 ounce
1 ounce
Gorilla Glue #4
Indoor. THC: 14% Terpenes: Caryophyllene Limonene and Pinene.
1 gram
12
1/8 ounce
35
1/4 ounce
65
1/2 ounce
166
1 ounce
Chem
THC 23%
1 gram
14
1/8 ounce
40
1/4 ounce
75
1/2 ounce
1 ounce
Chocolate Hashberry
1 gram
14
1/8 ounce
40
1/4 ounce
75
1/2 ounce
1 ounce
Grandaddy Purple
THC 17%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Pure Vida Kush
THC 25%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Mendo Cookies
THC 28%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Thin Mint
THC 25%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
True SFV Hoptown OG
THC 22%
1 gram
12
1/8 ounce
35
1/4 ounce
65
1/2 ounce
1 ounce
Sherbert
THC 14%
1 gram
12
1/8 ounce
35
1/4 ounce
65
1/2 ounce
1 ounce
Pineapple
THC 27%
1 gram
14
1/8 ounce
40
1/4 ounce
75
1/2 ounce
1 ounce
Strawberry Banana
1 gram
14
1/8 ounce
40
1/4 ounce
75
1/2 ounce
1 ounce
Red Dragon
THC 20%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Blueberry Cookies
THC 25%
1 gram
16
1/8 ounce
45
1/4 ounce
85
1/2 ounce
1 ounce
Black Beauty (High THCV)
12% THC and 7% THCV. Terpenes: Myrcene, Pinene and Ocimene. Rare Cannabinoid THCV.
1 gram
17
1/8 ounce
40
1/4 ounce
76
1/2 ounce
1 ounce

No items found.

No items found.

Find Us

Come for the cannabis. Stay for the experience.

Visit Emerald Pharms